Psykologtjänst Fenix

De anställda är ditt företags viktigaste kapital.

 

Psykologtjänst Fenix är ett företag som producerar psykologtjänster. Psykologtjänst Fenix erbjuder chefer och organisationer konsultation och arbetshandledning, erbjuder service som företagshälsovårdspsykolog samt kognitiv psykoterapi till privatpersoner.